Tietoliikenne

Tietoliikenneratkaisut sisä- ja ulkoverkkoon

Laitteet
 – palomuurit
 – kytkimet
 – reitittimet

VPN-verkot
 – toimipisteiden yhdistäminen toisiinsa
 – etäkäyttäjien yhdistäminen yrityksen tietojärjestelmiin

MPLS-verkot
 – toimipisteet yhdeksi lähiverkoksi
 – konesali osaksi yrityksen lähiverkkoa

Internet-yhteydet nopeudet 1 – 1000MB
 – ADSL
 – SHDSL
 – VDSL
 – Kuitu
 – Ethernet

Varayhteydet
 – 4G-varayhteys samoilla julkisilla osoitteilla